Нововведения информационных технологий 2017


Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації.
У спеціальній літературі вживають інші синоніми реквізиту – “терм”, “ознака” і.

Облікові системи.
2.5.

Агрегат даних – це пойменована сукупність двох і більше елементів - 21 - нижчого рівня, яка має окремий зміст .
Схематично процес перетворення інформації в інформаційний, а пізніше і в програмний продукт, можна проілюструвати наступним чином (рис.