Нововведения информационных технологий 2017


За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.
Існує декілька моделей даних, які становлять основу інформаційних систем.

Кожний код повинен позначати лише один об’єкт класифікації.
У найближчій перспективі очікується поява спеціальних нейрочипів, які реалізують функціональність HTM-систем на апаратному рівні.

Також файл займає певну ділянку на носії пам’яті і характеризується ім’ям, типом та іншими атрибутами.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.