Нововведения информационных технологий 2017


забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.
Наприклад, “Код працівника” може містити три позиції, “Код підприємства” – 10 позицій; “Ідентифікаційний код фізичної особи” містить 10 позицій.

В загальному випадку є висока вірогідність того, що випадковий чинник зробить вирішальний вплив на результат.
- 39 - 3.3.

Прикладами постійної інформації можуть бути такі величини як число π, міжнародна система одиниць СІ, тощо.
Штучний нейрон складається з входів (синапсів), суматора, нелінійного перетворювача і виходу (аксона).