Нововведения информационных технологий 2017


Рекомендований об’єм оперативної пам’яті для ефективної роботи програми повинен складати від 1 до 2 Гбайт.
Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.

Комплекси обчислювальних засобів та програмні комплекси спеціального і загального призначення складають наступну підсистему інформаційно- технологічної системи: а) матеріально-технологічну в) ергономічну б) технологічну г) інформаційну 10.
У відповідності з низхідним методом моделювання теоретичні положення ґрунтуються на відтворенні зовнішніх проявів інтелектуальної поведінки індивідуума.

Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.
– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.