Нововведения информационных технологий 2017


Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).
Змінна інформація містить дані за відносно короткий період часу, які постійно оновлюються (прогноз погоди, курси валют).

Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.
Регресія використовується для встановлення залежності в чинниках.

Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.
Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.