Нововведения информационных технологий 2017


Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.
Розрізняють форму і значення реквізитів.

- 9 - Основні аспекти трансформування інформації полягають у наступному: Знання Знання Дані Знання Знання Дані Рис.1.3.
Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).

Прикладами можуть служити твердження, що автомобіль обганяє найшвидшу тварину світу – гепарда, а літак – обганяє найшвидшого птаха – стрижа.
Перетворення “інформація – знання” залежить лише від бази знань користувача.