Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.
Більше того, саме ця категорія птахів досить добре піддається тренуванню.

Сегментація покупців Проведемо інтерпретацію кожного сегменту і дамо кожному типу покупців назву (рис.4.2).
Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).

1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.1 1.2 1 1.3 1.4 Рис.3.3.
Від глибини класифікації та кількості створених на кожному рівні угруповань залежить ємність.