Нововведения информационных технологий 2017


Число договірних держав Угоди становить 42.
Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.

Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.
В інформаційній технології виділяють такі компоненти: обчислювальне середовище (програмно-апаратні комплекси);• виконавче середовище (регламентовані функції користувачів• інформаційної технології); методичне середовище (опис технології користування ІТ в• різних ситуаціях: методики, інструкції тощо).

Джерелами інформації можуть бути усні повідомлення, друковані та електронні документи, інші матеріальні носії інформації, повідомлення засобів масової інформації тощо Інформацію можна розглядати в таких аспектах: з точки зору ефективності і придатності використання;• її зміст, визначення зв’язків між окремими складовими;• встановлення параметрів інформаційних потоків, форми подання• інформації, її носії, способи систематизації і кодування.
ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.