Нововведения информационных технологий 2017


Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.
Внутрішні дані.

Сукупність - 29 - класифікаторів утворює систему класифікації і кодування (основа для аналізу та моделювання інформаційних потоків, складова частину інформаційного забезпечення автоматизованих ІС).
Нейронні мережі можуть ефективно використовуватись для розв’язання задач прогнозування на основі аналізу часових рядів; ідентифікації об’єктів і класифікації; оптимізації.

Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.
Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.