Нововведения информационных технологий 2017


База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.
До цієї групи входять 40% від всіх покупців; Змішані покупці (сегмент 4).

Системимультимедіа забезпечують роботу з багатьма інформаційними середовищами: нерухомим зображенням і рухомим відео, анімованою комп’ютерною графікою, текстом і звуком.
Видобування знань.

Прості елементи не піддаються подальшому поділу.
Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.