Нововведения информационных технологий 2017


В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.
Згідно висхідного методу моделювання теоретичні положення ґрунтуються на основі дослідних даних нейрофізіології.

Регресія використовується для встановлення залежності в чинниках.
► Яка специфіка вхідної інформації для програмованої технології? ► Охарактеризуйте життєвий цикл інформації.

Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).