Нововведения информационных технологий 2017


Цей крок необхідний для тих методів, які вимагають представлення початкових даних в певному вигляді.
Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.

Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.
т.п.

На сьогодні компанія Numenta приступила до розповсюдження дослідної версії обчислювальної платформи NuPIC (Numenta Platform for Intelligent Computing), з допомогою якої користувач може самостійно будувати системи, які реалізують принцип передбачувальної пам’яті, і використовувати їх для розв’язання задач, пов’язаних з аналізом та екстраполяцією різноманітних даних.
Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.