Нововведения информационных технологий 2017


Ключові слова Інформаційна технологія, комп’ютерна інформаційна технологія, дерево цілей, декомпозиція, дерево рішень, засоби обробки інформації, інформаційно-технологічна система, інформаційно-технологічний процес, технологія автоматизації аналізу інформації.
Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.

Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.
Інформаційна компонента включає функції збереження даних і забезпечення ними відповідних операцій.

Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі.
Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.