Нововведения информационных технологий 2017


Пам’ять про властивості об’єктів компактно реалізується у сукупності таблиць станів вузлів відповідної HTM-системи.
При штрих-кодуванні такожможуть використовуватись алфавітно-цифрові коди і коди безфіксованої довжини.

Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.
Останній підхід пов’язаний з автоматизацією обробки інформації, що вимагає її структурування і формалізації опису.

Можливі варіанти, коли для коду країни-виробника відводиться 2 цифри, а для виробника – наступні 5 цифр; або перші цифри позначають вид товару.
Об’єкти всередині кластера повинні бути “подібними” один на одного і відрізнятися від об’єктів, що увійшли до інших кластерів.