Нововведения информационных технологий 2017


Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.
Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.

3.4.
Як правило, виділяють такі одиниці фізичної структури даних (від найнижчої до найвищої): символ, поле, агрегат даних, запис, файл, база даних.

Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації.
Прикладом програмного забезпечення з інтелектуальними здіб- ностями може служити програма “Бармаглот” Ролло Карпентера (www.