Нововведения информационных технологий 2017


Вимоги до даних, що необхідні для проведення сегментації, розділяють на дві групи: дані трансакцій і дані по товарах.
Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.

Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).
Тому така програма, що відтворює роботу частини “беземоційного” мозку не зможе розв’язати навіть елементарні тести на мислення, наприклад, тест Тьюринга.

Оскільки поняття “інформатизація” визначено по відношенню до суб’єкта, який сприймає інформаційний потік, тобто має місце як адаптація інформаційної технології до користувача, так і диференціація стосовно працівників різних спеціальностей і кваліфікацій.
Життєвий цикл інформації є досить коротким.