Нововведения информационных технологий 2017


Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.
Лінійними (звичайними) називаються штрих-коди, які зчитуються в одному напрямі (по горизонталі).

Інформаційна система – сукупність інформаційних підсистем, що характеризують управління об’єктом загалом ІС є структурною одиницею вищого рівня і охоплює всю інформацію об’єкта (цеху, підприємства, установи, організації, галузі): Показник Номенклатура Реквізит-основа Реквізит-ознака Інформаційна система Інформаційна підсистема Інформаційний потік Інформаційний масив Інформаційне повідомлення Рис.2.1.
Перелік містить близько 6600 найменувань для різних видів товарів.

В першому випадку відомості містяться у різноманітних інформаційних джерелах (книги, документи, бази даних, інформаційні системи і т.п.).
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.