Нововведения информационных технологий 2017


Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).
Впорядкованість рядків не є обов’язковою.

Найменування служить для звернення до реквізиту.
Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.

Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.
Такий порядок реєстрації дозволяє виключити можливість появи двох різних товарів з однаковими кодами.