Нововведения информационных технологий 2017


Життєвий цикл об’єктів технології передбачає їх наступну трансформацію: інформація ↔ дані, дані ↔ знання та знання ↔ знання, що складає інформаційний процес.
– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.

Класифікатори інформації можуть створюватися системним або локальним способом.
2.5.

Система класифікації визначається і характеризується ознаками класифікації і методом класифікації.
Програмне забезпечення передбачило вже не лише індивідуальні засоби, а й системи колективного користування, підтримку мультимедіа і тривимірну графіку.