Нововведения информационных технологий 2017


Зайняті в ній люди розглядаються лише як учасники колективних зусиль, підпорядкованих загальній меті функціонування системи.
Дані представляються у вигляді довільного графу в: а) реляційній моделі в) ієрархічній моделі б) моделі сіткових баз г) немає вірної відповіді 3.

При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).

Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.
В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.