Нововведения информационных технологий 2017


Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.
не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.

Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.
Вони можуть бути простими або складними.

Найбільш поширеними двовимірними кодами є: Datamatrix, Data Glyph, Aztec: Рис.2.4.
Дерево рішень складається з вузлів, де проводиться перевірка умови, і листя – кінцевих вузлів дерева, що вказують на клас (вузлів рішення): - 41 - Освіта вища спеціальна середня так ні ні ні так так Наявність нерухомого майна Надати креди Відмовити Надати кредит Вік > 40 Дохід > 2000 грн/міс ...