Нововведения информационных технологий 2017


Рис.3.4.
Алезадачапрактичноговтіленнярозробленоїметодикивиявиласьскладною і була розв’язана тільки через 20 років американським нейрофізіологом Ф.Розенблаттом в роботі 1962 р.

Ці елементи називають інформаційними одиницями.
Аналогічно існує 128-розрядна система UРC/EAN-128.

Форма реквізиту включає найменування і структуру (формат).
Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.