Нововведения информационных технологий 2017


При цьому коди номенклатур об’єктів, які були вилучені з ІС, протягом певного часу не повинні присвоюватися новимпозиціям (наприклад, табельний номер працівників, код виробу, і т.п.).
Лише така модель може стати інструментом перевірки узгодженості багаточисельних рішень, що приймаються в рамках ІТ, а отже організації інформаційної взаємодії різних підрозділів, колективів, осіб.

До агрегату даних можуть належати як елементи, так і інші агрегати даних.
Характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг: а) матеріальна інформація в) споживча інформація б) економічна інформація г) виробнича інформація 7.

► Опишіть особливості систематизації даних.
Останній підхід пов’язаний з автоматизацією обробки інформації, що вимагає її структурування і формалізації опису.