Нововведения информационных технологий 2017


Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язки Розрізняють два основні методи класифікації: ієрархічний і фасетний.
Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.

В опозиційній науковій течії – нейрофізіологічній – існують інші думки.
Вних дані представляються у вигляді таблиць.

Серед найновіших досліджень цього напрямку слід також зазначити проект Blue Brain (www.bluebrain.epfl .ch), у межах якого виконується комп’ютерне моделювання неокортекса миші з точністю - 58 - до одного нейрона.
Загальний принцип вибору критеріїв полягає у чіткій відповідностіміж метою, яка повинна бути досягнута і визначених критеріїв ефективності.