Нововведения информационных технологий 2017


За цим методом початкова множина об’єктів може поділятися на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак.
Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).

- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.
Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.

2.
В інформаційній технології виділяють такі компоненти: обчислювальне середовище (програмно-апаратні комплекси);• виконавче середовище (регламентовані функції користувачів• інформаційної технології); методичне середовище (опис технології користування ІТ в• різних ситуаціях: методики, інструкції тощо).