Нововведения информационных технологий 2017


На основі сіткових технологій реалізовано видавничу діяльність під назвою Print-onDemand (друкування за вимогою), де поєднується традиційне та електронне видавництво.
Облікові системи.

Реквізит – інформаційна одиниця найнижчого рівня, яка складається з цифр, літер, символів і має зміст Реквізит відображає окремі властивості об’єктів – кількісні або якісні.
У відповідності з низхідним методом моделювання теоретичні положення ґрунтуються на відтворенні зовнішніх проявів інтелектуальної поведінки індивідуума.

Наприклад, необхідно отримати прогноз обсягів продажів на наступний місяць.
Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.