Нововведения информационных технологий 2017


Основна особливість нейронних мереж полягає в тому, що в процесі навчання вони моделюють складну нелінійну залежність між вхідними і вихідними даними.
Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.

До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.
Вимога щодо однакового опису даних для всієї системи збору досягається: а) формалізацією в) класифікацією б) уніфікацією г) впорядкуванням 4.

Однією із важливих дій при цьому є визначення способу представлення даних.
З погляду логіки управління та розміщення інформації на носіях - 19 - розрізняють логічну та фізичну структуру даних.