Нововведения информационных технологий 2017


Або, наприклад, при кредитуванні фізичних осіб вірогідність повернення кредиту залежить від особистих характеристик людини, сфери його діяльності, наявності майна, платоспроможності, тощо.
► Опишіть інформаційно-технологічний процес та його властивості.

Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
Наприклад, якщо при створенні медичної системи діагностики подавати тільки відомості про хворих, то система не знатиме про існування в природі здорових людей.

Дані – це основа інформації.
Структура інформаційної технології.