Нововведения информационных технологий 2017


Приклади двовимірних штрих-кодів (http://reklamaster.com/articles) Зчитування інформації, що відображена за допомогою штрихового коду, здійснюється сканерами.
Асортимент продукції, що випускає фірма, відноситься до інформації: а) постійної в) умовно-постійної б) змінної г) немає вірної відповіді Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Які є види інформації? ► Що таке інформаційний шум? ► Назвіть найважливіші характеристики інформації.

Наприклад: вхідні дані надходять в інформаційну систему у вигляді інформаційних повідомлень.
Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.

На цьому кроці застосовуються різні алгоритми для видобування знань.
Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.