Нововведения информационных технологий 2017


Наприклад, визначати якість за кількістю браку на тисячу одиниць продукції, або експертно оцінювати, розбивши на декілька категорій – відмінно/ добре/ задовільно/ погано.
Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і неформалізованих задач.

При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.
Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.

Вони здатні до адаптивного навчання шляхом реакції на позитивні і негативні дії.
Проте, на відміну від дерев рішень, нейронні мережі не здатні пояснити отримане рішення, тому їх функціонування нагадує “чорний ящик” з входами і виходами.