Нововведения информационных технологий 2017


Під час проектування інформаційних систем необхідно враховувати такі - 22 - властивості економічної інформації: вхідна інформація, в основному, фіксується в первинних• документах, які не завжди придатні для автоматичного введення в комп’ютерну пам’ять; ті самі вхідні дані використовуються багаторазово для здобуття• показників у різних економічних розрізах для всіх служб і видів господарської діяльності; основна частина економічної інформації підлягає періодичному,• регулярному оновленню; здобута вихідна інформація часто використовується як вхідна при• подальших розрахунках; економічна інформація характеризується тривалістю збереження.• 2.3.
Комплекс збору, передачі, обробки, збереження і доведення до користувача інформації, що реалізована сучасними засобами, називається: а) гіпертекстова технологія в) інформаційна технологія б) новітня технологія г) цифрова технологія 5.

Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.
Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).

Життєвий цикл знань.
Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.