Нововведения информационных технологий 2017


Перед використанням нейромережі проводиться її навчання, що є ітераційним процесом налаштування вагових коефіцієнтів.
Оперативність інформації характеризує її актуальність за умов зміни ситуації.

Для перевірки адекватності побудованої нейронної мережі використовується спеціальний метод – тестове підтвердження, в якому аналізується відсоткове співвідношення між вірними вихідними значеннями та помилковими.
Забезпечення контролю за інформаційними взаємодіями і узгодженістю рішень, що приймаються в системі.

2000 року Книжкова палата України видала україномовну версію УДК.
Врахування часової компоненти у самонавчанні HTM (Hierarchical Temporal Memory) системи потрібно для того, щоб зображення різних об’єктів не асоціювалися у верхніх шарах вузлів з різними гіпотезами.