Нововведения информационных технологий 2017Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.
Відкриття в галузі електрики зробило революцію і в інформаційних технологіях, зумовило перехід до четвертого етапу їх розвитку.

В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.
Система класифікації визначається і характеризується ознаками класифікації і методом класифікації.

При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.
Задачею пошуку асоціативних правил не є виявлення всіх правил, оскільки частина з них відомі аналітикам, інші можуть і не представляти статистичної цінності.