Нововведения информационных технологий 2017


Розроблені коди мають бути єдиними для задач планування, обліку, економічного аналізу, регулювання і та ін., а також переважно цифровими.
Хоукінза ці сигнали містять передбачення.

Дехто з вчених стверджує, що воно може виникнути само собою.
Наприклад, ознака “колір” містить такий список значень: червоний, білий, чорний, блакитний ...

Практика використання інформаційних технологій для моделювання та автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально- економічними процесами тісно пов’язана із постійним розв’язанням задач аналізу значних обсягів інформації.
- 56 - Знання підготовка трансформація очищення видобування інтерпретація Шаблони Трансформовані дані Очищені дані Вихідні дані Джерела даних Рис.4.3.