Нововведения информационных технологий 2017


Зайняті в ній люди розглядаються лише як учасники колективних зусиль, підпорядкованих загальній меті функціонування системи.
1.3.

Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
1.4.1.

На сьогодні у світі успішно працюють такі провідні наукові центри з проблем дослідження штучного інтелекту як Массачусетський технологічний інститут, Каліфорнійський університет в Берклі, Нейронауковий інститут у Редвуді.
Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.