Нововведения информационных технологий 2017


Дерева рішень (decision trees) призначені для вирішення задач класифікації.
Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД ), текстової (текстові редактори), графіки (графічні редактори).

Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.
Вони створюють ієрархічну структуру класифікаційних правил типу “ЯКЩО-ТО” (if-then), що має вигляд дерева.

Проте, з контексту завжди можна зрозуміти, про дані чи інформацію йде мова.
Прикладом асоціативного правила, служить твердження, що покупець, що придбав хліб, купить і молоко з вірогідністю 75%.