Нововведения информационных технологий 2017


Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.
Велика кількість даних наявна у відкритих джерелах, таких як статистичні вибірки, звіти корпорацій, опубліковані результати маркетингових досліджень тощо.

При штрих-кодуванні такожможуть використовуватись алфавітно-цифрові коди і коди безфіксованої довжини.
Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.

Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
- 35 - Ця інформація нової якості називається інформаційним продуктом.