Нововведения информационных технологий 2017


relation – відношення).
т.п.

Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.
Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.

Загальна кількість договірних держав Угоди становить 72.
Умовно-постійною є інформація, яка залишається незмінною певний, відносно великий проміжок часу (розклад руху поїздів, асортимент продукції, яку випускає фірма).