Нововведения информационных технологий 2017


Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.
При цьому спочатку будуються економіко- математичні моделі, а потім – здійснюється їх комп’ютерна реалізація з використанням інструментальних засобів – мов програмування, серед яких необхідно відзначити мову R.

Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.
Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).

Позиціям, які щойно виникли, коди присвоюються за рахунок резерву.
Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.