Нововведения информационных технологий 2017


Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.
Однорідні реквізити-ознаки об’єднуються у номенклатуру (наприклад, номенклатура товарів).

Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.
Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.

Описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми: а) дерево знань в) дерево цілей б) дерево даних г) дерево істини 8.
Проте, ціметоди не дозволяють знаходити і видобувати знання з масивів даних, а високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.