Нововведения информационных технологий 2017


Для забезпечення однозначності поняття показників, що використовуються різними організаціями, існує загальнодержавний класифікатор техніко- економічних і соціальних показників (ЗКТЕСП).
Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.

Проте, в загальному випадку, відповідей і гілок, що виходять з вузла, може бути значно більше.
Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.

ергономічної – люди (оператори, програмісти, користувачі),• психофізіологічні вимоги до користувачів, ергономічні характеристики окремих технологічних операцій; організаційної – форми і методи організації технологічних• процесів, функції робочих місць, структура мережі робочих місць, регламентація прав доступу до баз даних і знань, характеристики часових циклів; інформаційної – бази даних та знань, початкова вхідна• інформація, керуючі дані, моделі потоків інформації в даній предметній області, дані як проміжні результати, тощо; економічної – економічні цілі обробки даних, обмеження,• ресурси для впровадження.
- 26 - Штрихове кодування.