Нововведения информационных технологий 2017


Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.
В системі класифікації та кодування кожний окремий код повинен позначати: а) лише групу об’єктів в) лише один об’єкт б) лише класи об’єктів г) всі відповіді правильні 12.

Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.
relation – відношення).

Ключові слова Технологія, об’єкт, технологічний процес, інформаційний процес, життєвий цикл, дані, інформація, знання.
Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.