Нововведения информационных технологий 2017


Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і неформалізованих задач.
При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).

Зібрані дані перетворюються до єдиного формату, наприклад, таблиць Excel, текстових файлів, або компонентів довільної бази даних.
Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.

Разом з цим, процесор ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримує імпорт, обробку і збереження даних у форматах файлів процесора ЕТ Microsoft Excel – файлах формату *.xls.
Штучний нейрон складається з входів (синапсів), суматора, нелінійного перетворювача і виходу (аксона).