Нововведения информационных технологий 2017


Поняття “інформаційна технологія” (ІТ) у сучасному контексті набуває особливої багатогранності та поширюється на всі області діяльності людини, оскільки інформація, що трансформується у дані, знання, інформаційні та програмні продукти, технологічні винаходи – є невід’ємною частиною сьогодення.
Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.

Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.
Ці елементи називають інформаційними одиницями.

Центральними компонентами тут є: предметна область;• користувачі;• інформаційно-обчислювальні та програмні комплекси.• Інформаційно-технологічні процеси (ІТП) Представляють собою сукупність технологічних операцій і технологічних модулів переробки даних, структурованих згідно вимог ефективного досягнення будь-якої однієї з цілей функціонування ІТ, що обслуговує дану предметну область.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.