Нововведения информационных технологий 2017


Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.
Рис.3.4.

Є мережа магазинів роздрібної торгівлі.
- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.

Поняття економічної інформації ВЗаконіУкраїни “Проінформацію” визначенонаступні видиінформації: статистична інформація;• адміністративна інформація;• масова інформація;• інформація про діяльність державних органів влади та органів• місцевого і регіонального самоврядування; правова інформація;• інформація про особу;• інформація довідково-енциклопедичного характеру;• соціологічна інформація.• Існують інші способи класифікації інформації.
на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.