Нововведения информационных технологий 2017


Організація даних у базі характеризується певною структурою, тобто формою ї способом їх впорядкування.
Після сегментації можна отримати відомості, які саме сегменти є найактивнішими, які приносять найбільший прибуток, виділити характерні для них ознаки.

Головною особливістю даних сьогодні є те, що їх стає надзвичайно багато.
Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).

01 Рис.2.2.
До цієї групи входять 40% від всіх покупців; Змішані покупці (сегмент 4).