Нововведения информационных технологий 2017


Найменування служить для звернення до реквізиту.
Перед використанням нейромережі проводиться її навчання, що є ітераційним процесом налаштування вагових коефіцієнтів.

При незадовільному результаті перевірки проводиться навчання з використанням інакше підібраної навчальної вибірки даних для потрібної корекції вагових коефіцієнтів.
У теоретичних напрямах розвитку систем штучного інтелекту розрізняють дві провідні гілки, які відповідають висхідним та низхідним методам моделювання.

За режимами доступу інформація поділяється на: а) таємну в) конфіденційну б) відкриту г) всі відповіді правильні 10.
Наприклад: “Оклад”, “Посада”.