Нововведения информационных технологий 2017


Оперативність інформації характеризує її актуальність за умов зміни ситуації.
- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).

Ієрархічний метод класифікації.
Перелік містить близько 6600 найменувань для різних видів товарів.

Структуру нейромережі – багатошарового персептрона – можна описати наступним чином.
Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.