Нововведения информационных технологий 2017


Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).
ІТ можна представити у вигляді схеми (рис.3.1) Обробка (функція, процес) Керування Механізм Вихідна інформація Вхідна інформація Рис.3.1.

Неструктуровані задачі містять лише якісні описи, їх неможливо формалізувати, вимагають нестандартних процедур прийняття рішень, де використовуються досвід, кваліфікація та інтуїція людини.
Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).

Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.
Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.