6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.
В період інформаційних технологій з появою комп’ютерних мереж, систем розподіленої обробки даних, розвитку методів і засобів штучного інтелекту на перший план висуваються задачі розробки експертних систем з підтримкою евристичних методів обробки даних, інструментальних комплексів логічного виду, систем індивідуалізації обробки інформації тощо.

Система кодування має забезпечити змогу виявляти помилки, що виникають при вводі або записі кодів, програмним способом.
Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.

Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.
Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.