6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Для кращого представлення даних у ЕТ можуть використовуватись різні формати представлення даних: числовий, відсотковий, дата, час, грошовий, бухгалтерський, науковий, дробовий, логічний, текстовий, користувацький.
Вони здатні до адаптивного навчання шляхом реакції на позитивні і негативні дії.

За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.
Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.

Інформаційний шум представляє собою повідомлення, непотрібне суб’єкту, незалежно від того, відоме воно йому чи ні.
► Які є елементи логічного структурування економічної інформації? ► Що таке реквізит-основа і реквізит-ознака? ► Що розуміється під структурою даних? ► Елементи фізичного структурування економічної інформації.