6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.
Існує декілька методів збору, необхідних для аналізу даних: 1.

В більшості випадків товари з однаковим призначенням (але різною ціною) поділяються на групи: товари для покупців з низьким рівнем достатку, середнім та високим.
Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.

При формуванні вказаних класифікаторів використовується, як правило, ієрархічна система класифікації з серійно-порядковою системою кодування.
Початок п’ятого етапу розвитку інформаційних технологій пов’язують з появою перших електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та переходом до електронно-цифрових технологій.