6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Нові знання можуть породжуватись наступними методами: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) цілеспрямоване навчання в) осмислення наявних знань б) вивчення даних г) всі відповіді вірні 10.
Позиціям, які щойно виникли, коди присвоюються за рахунок резерву.

Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.
У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.

- 51 - Асоціації допомагають виявляти товари, які люди купують одночасно.
Розглянуті у посібнику експертні технології видобування знань та прийняття рішень – виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases), технологія аналітичної обробки даних в реальному часі (OLAP), технологія аналізу сховищ даних (Data Mining), нейромережні технології штучного інтелекту та експертні системи дозволяють з більшою ефективністю отримати знання на основі аналізу прихованих закономірностей у масивах даних та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення, використовуючи сучасні програмні засоби.