6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Інформація – довільні відомості про подію, сутність чи процес, що є об’єктом операцій сприйняття, перетворення, зберігання, використання та передачі Інформація використовується у всіх галузях людськоїжиттєдіяльності; будь-який взаємозв’язок і координація дій є можливими тільки завдяки інформації.
Як правило, одним з параметрів виступає дата або час, проте можуть використовуватись довільні відліки, наприклад, покази лічильників, зняті з певною періодичністю.

У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.
Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.

Операції, які здійснюють над інформацією, можна об’єднати у п’ять груп: збір, передача, зберігання, перетворення і споживання.
Наприклад: вхідні дані надходять в інформаційну систему у вигляді інформаційних повідомлень.