6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.
Дерева рішень призначені для: а) вирішення задач кластеризації в) вирішення задач розподілу б) вирішення задач класифікації г) наочного представлення даних 9.

Вперше ця задача була розв’язана для знаходження типових шаблонів покупок в супермаркетах, тому іноді її ще називають аналізом споживчого кошика (market basket analysis).
Інформаційна технологія – це: а) принципи організації функціонування ІС в) методика обробки інформації засобами комп’ютерної техніки б) засоби збирання, зберігання, обробки та передачі інформації г) процес або сукупність процесів обробки інформації 2.

В період доінформаційних технологій основна увага при використанні ПК приділялась автоматизації рішень рутинних задач і операцій.
Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.