6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Ці принципово нові засоби і методи обробки даних об’єднуються в цілісні технологічні системи і забезпечують практично всі функції ІТ.
Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.

Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.
Для ухвалення рішення, до якого класу слід віднести деякий об’єкт або ситуацію, потрібно відповісти на питання, що знаходяться у вузлах цього дерева, починаючи з кореня.

Штучний нейрон складається з входів (синапсів), суматора, нелінійного перетворювача і виходу (аксона).
Серл).