6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Життєвий цикл даних.
Сукупність інформаційних потоків, які характеризують роботу, пов’язану з виконанням певної функції чи з діяльністю певної галузі, називають інформаційною підсистемою.

Сумісність кодів для різних рівнів управління забезпечується засобами Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСКК).
Впорядкованість рядків не є обов’язковою.

Одним із прикладів практичного застосування HTM-систем може служити демонстраційний додаток Pictures, що призначений для розпізнавання образів.
Змінна інформація містить дані за відносно короткий період часу, які постійно оновлюються (прогноз погоди, курси валют).