6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Локарнську угоду про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків було укладено 8 жовтня 1968 року (зі змінами від 28 вересня 1979 року).
Для захисту інформації у комірках ЕТ призначений засіб Захист (Protection), з допомогою якого можна закрити зміст комірок (Lock), приховати зміст комірок (Hide), або захистити робочий лист (Protect worksheet).

Переваги фасетного методу класифікації: гнучкість структури;• можливість включення нових фасет і виключення старих.• Недоліки: нетрадиційність;• складність у випадку обробки даних.• Для фасетної класифікації сума елементів підмножин може бути - 25 - більшою за кількість елементів усієї множини, що беруть участь у класифікації.
Однорідні повідомлення, об’єднані за певною ознакою, складають інформаційний масив даних.

Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.
Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.