6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Характеризує об’єкт з кількісного та якісного боків: а) показник в) номенклатура б) реквізит г) повідомлення 6.
Велика кількість даних наявна у відкритих джерелах, таких як статистичні вибірки, звіти корпорацій, опубліковані результати маркетингових досліджень тощо.

Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.
Операційна об’єднує операції обробки даних та їх передачі.

Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.
Найбільш поширеними двовимірними кодами є: Datamatrix, Data Glyph, Aztec: Рис.2.4.