Нововведения информационных технологий 2017


Для дослідження процесів різної природи дані повинні бути підготовлені спеціальним чином.
Вони можуть бути простими або складними.

З реквізитів утворюється показник, що характеризує певний об’єкт з кількісного та якісного боків.
Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.

Крім того, для оцінювання їх ефективності часто використовують наступні критерії: досягнення функціональної повноти;• оперативність(своєчасність) обробки даних;• своєчасність надходження інформації до користувача.• Інформаційна технологія повинна давати можливість оцінити вплив рішень, які приймаються при створенні інформаційної технології на підвищення ефективності тих процесів, що вона обслуговує, оскільки інформаційні процеси є вторинними відносно основних процесів даної предметної області.
Про чинники можна скласти оцінку іза непрямими ознаками.