6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.
Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.

При цьому спочатку будуються економіко- математичні моделі, а потім – здійснюється їх комп’ютерна реалізація з використанням інструментальних засобів – мов програмування, серед яких необхідно відзначити мову R.
З точки зору нейрофізіології, резервуаром свідомості є кора головного мозку, а точніше – зовнішня його частина, яка називається неокортексом, і яка складається з множини ієрархічно пов’язаних шарів.

Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.
“Принципи нейродинаміки”, де була запропонована модель персептрона.