Нововведения информационных технологий 2017


Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.
Також файл займає певну ділянку на носії пам’яті і характеризується ім’ям, типом та іншими атрибутами.

За режимами доступу інформація поділяється на рівні: цілком таємна (top secret);• конфіденційна (confi dential);• таємна (secret);• відкрита (unclassifi ed).• Відкрита інформація доступна широкому загалу користувачів, таємна містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої може завдати шкоди особі, державі, суспільству.
Бажано, щоб дані охоплювали якомога більшу кількість ситуацій реального процесу і пропорції різних прикладів (прецедентів) мають відповідати реальності.

Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.