Нововведения информационных технологий 2017


Інформаційна технологія оперує такими об’єктами,як інформація (довільні відомості про подію, сутність чи процес, знання (сукупність відомостей з певної предметної області) та дані (відомості, які є необхідними для формулювання висновків і прийняття рішень).
► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.

Реалізація функцій ТО має забезпечити відповідність методикам, інструкціям виконання обробки даних, процесу та послідовності операцій.
Тестові завдання 1.

Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.
- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.