6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Знання в цьому сенсі є інформацією, яка зберігається в пам’яті систем штучного інтелекту, містить в собі відомості про об’єкти і зв’язки предметної області, процеси взаємодії об’єктів в часі і просторі, якаміститьправила, на основі яких виконується логічне доведення.
Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.

- 61 - Насамперед, навчання HTM-системи є доволі складним процесом.
Однією з принципових особливостей інформаційного процесу є участь людини.

В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.
не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.