Нововведения информационных технологий 2017


Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.
Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.

Обчислювальне середовище має операційну і інформаційну компоненти.
- 4 - Тенденція об’єднання комп’ютерів у мережі на сьогоднішній день набула завершеного вигляду, що втілилось у активний розвиток ІТ комп’ютерних мереж і, в тому числі, всесвітньої мережі Інтернет, а також галузі електронної комерції.

– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.
Загальний принцип вибору критеріїв полягає у чіткій відповідностіміж метою, яка повинна бути досягнута і визначених критеріїв ефективності.