Нововведения информационных технологий 2017


При формуванні вказаних класифікаторів використовується, як правило, ієрархічна система класифікації з серійно-порядковою системою кодування.
Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.

Наприклад: “Оклад”, “Посада”.
Ключові слова Інформаційна технологія, комп’ютерна інформаційна технологія, дерево цілей, декомпозиція, дерево рішень, засоби обробки інформації, інформаційно-технологічна система, інформаційно-технологічний процес, технологія автоматизації аналізу інформації.

ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.
Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.