Нововведения информационных технологий 2017


Декомпозиція основної мети включає: 1.1.
Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.

Про чинники можна скласти оцінку іза непрямими ознаками.
Дерево рішень будується за певним алгоритмом.

Так, наприклад, структура ідентифікаційного коду фізичної особи, який використовується в податковій системі України, така: перші 5 цифр – дата народження (в кодах Excel), зміщена на один день; наступні три – порядковий номер серед осіб з однаковою датою народження; наступна цифра – ознака статі; остання цифра – контрольний розряд.
Проведення незалежних маркетингових досліджень і аналогічних заходів щодо збору даних.