Нововведения информационных технологий 2017


Облікові системи.
В більшості випадків товари з однаковим призначенням (але різною ціною) поділяються на групи: товари для покупців з низьким рівнем достатку, середнім та високим.

Інформаційна технологія оперує такими об’єктами,як інформація (довільні відомості про подію, сутність чи процес, знання (сукупність відомостей з певної предметної області) та дані (відомості, які є необхідними для формулювання висновків і прийняття рішень).
Тому при пошуку вводяться пороги підтримки і достовірності асоціативних правил.

Штучний нейрон складається з входів (синапсів), суматора, нелінійного перетворювача і виходу (аксона).
Це особливо важливо для етапу проектування баз даних при виділенні інформаційних об’єктів і структурних зв’язків між ними.