Нововведения информационных технологий 2017


Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.

В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).
Якщо немає можливості збільшити кількість даних, то зменшується кількість чинників, що відбираються за ступенем впливу.

забезпечення внутрішньосистемного представлення інформаційних зв’язків в процесі керування.
relevant – доцільний, той, що стосується справи) – відомості щодо певної людини, проблеми, мети, терміну тощо.