Нововведения информационных технологий 2017


Окремий клас нейронних мереж, такі як мережа Хеммінга або мережа Хопфільда, використовують принципи асоціативних правил (association rules), що дозволяють знаходити закономірності між зв’язаними подіями.
2.4.

Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації.
Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.

Разом з цим, процесор ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримує імпорт, обробку і збереження даних у форматах файлів процесора ЕТ Microsoft Excel – файлах формату *.xls.
Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.