Нововведения информационных технологий 2017


Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.
1.4.1.

Подібність штучної нейронної мережіз мозком полягає в двох аспектах: знання набуваються мережею під час навчання;• для збереження знань використовуються міжнейронні з’єднання.• В основі нейронних мереж лежить елементарний перетворювач – штучний нейрон, названий так за аналогією з його біологічним прототипом.
Від глибини класифікації та кількості створених на кожному рівні угруповань залежить ємність.

Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
2000 року Книжкова палата України видала україномовну версію УДК.