Нововведения информационных технологий 2017


Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.

Життєвий цикл об’єктів технології Життєвий цикл (ЖЦ) фіксує найбільш істотні, характерні для певного об’єкту стани, визначає їх основні характеристики та значення в даних станах, а також ідентифікує процеси між двома послідовними станами.
Існує декілька моделей даних, які становлять основу інформаційних систем.

Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).
Основна особливість нейронних мереж полягає в тому, що в процесі навчання вони моделюють складну нелінійну залежність між вхідними і вихідними даними.