Нововведения информационных технологий 2017


– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.
Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.

Ключові слова Технологія, об’єкт, технологічний процес, інформаційний процес, життєвий цикл, дані, інформація, знання.
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.

До властивостей інформаційно-технологічного процесу не входить: а) декомпозиція на складові в) ідентифікація об’єктів б) фіксація цілей виконання г) можливість створення структур 12.
Третім етапом розвитку інформаційних технологій можна назвати періодпоявиішвидкоговпровадженнямеханічнихзасобівобробки, зберігання і передачі інформації, таких як друкарська машинка чи арифмометр.