Нововведения информационных технологий 2017


Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.
Однак, розроблена програмна система має певні недоліки.

- 39 - 3.3.
Якщо немає можливості збільшити кількість даних, то зменшується кількість чинників, що відбираються за ступенем впливу.

Цілком таємна інформація є доступною чітко обмеженій групі осіб з відповідними повноваженнями.
З’явилась можливість передачізначних обсягів інформації на великі відстаніз достатньо великою швидкістю (телефон, телетайп), зберігання їх на магнітних носіях.