Нововведения информационных технологий 2017


2.
- 52 - Нейронні мережі є обчислювальними структурами, що моделюють прості біологічні процеси, подібні до тих, що відбуваються в людському мозку.

Однак є також противники такого твердження (Дж.
Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.

З них утворюються складні, формуються різні рівні структурної побудови інформації.
В період доінформаційних технологій основна увага при використанні ПК приділялась автоматизації рішень рутинних задач і операцій.