Нововведения информационных технологий 2017


Лінійними (звичайними) називаються штрих-коди, які зчитуються в одному напрямі (по горизонталі).
За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.

розробки останнього закладу були доведені до рівня комерціалізації, що призвело до створення компанії Numenta, а інститут одержав статус філії Каліфорнійського університету.
Переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності забезпечується: а) гіпертекстовими технологіями в) табличним поданням б) графічним поданням г) формалізацією - 47 - 4.

та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.
Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.