Нововведения информационных технологий 2017


З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.
При штрих-кодуванні такожможуть використовуватись алфавітно-цифрові коди і коди безфіксованої довжини.

Дані Інформація Знання Рис.1.4.
Це такі як: символ, реквізит, показник, інформаційне повідомлення, інформаційний масив, інформаційний потік, інформаційна підсистема, інформаційна система.

Методи видобування знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація; кластеризація (сегментація); регресія; асоціація.
Переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності забезпечується: а) гіпертекстовими технологіями в) табличним поданням б) графічним поданням г) формалізацією - 47 - 4.