Нововведения информационных технологий 2017


Знання – сукупність відомостей з певної предметної області На сьогоднішній день поняття “знання” набуло додаткового змісту: це люди та інформація, піднесені до ступеня засобів поширення• цієї інформації; це вміння знайти потрібну інформацію та потрібних людей для• організації процесу, що спрямований на досягнення поставленої мети.
Вперше ця задача була запропонована для пошуку асоціативних правил для знаходження типових шаблонів покупок (market basket analysis).

Сукупність інформаційних потоків, які характеризують роботу, пов’язану з виконанням певної функції чи з діяльністю певної галузі, називають інформаційною підсистемою.
Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.

1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.1 1.2 1 1.3 1.4 Рис.3.3.
І відповідно, будь-яка людина за результатами роботи такої системи буде обов’язково чимось хвора.