Нововведения информационных технологий 2017


Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.
Рис.3.4.

Мапи, що самоорганізуються Self Organizing Maps – SOM, абомапиКохонена, щосамоорганізуються, є різновидом нейронної мережі і використовуються для вирішення задач кластеризації і сегментації.
Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.

Конфіденційна інформація містить відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні юридичних та фізичних осіб і поширюються за їхньою згодою.
Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.