Нововведения информационных технологий 2017


Нейромережа складається з декількох шарів: вхідний, внутрішній (прихований) і вихідний шари.
Нейрони першого шару візуальної області неокортекса можна умовно порівняти з комірками CCD-матриці цифрової камери; нейрони вищого рангу збуджуються при виявленні таких структурних графічних елементів, як границі контурів, або рух текстури у певному напрямку.

Вимоги до даних, що необхідні для проведення сегментації, розділяють на дві групи: дані трансакцій і дані по товарах.
При цьому спочатку будуються економіко- математичні моделі, а потім – здійснюється їх комп’ютерна реалізація з використанням інструментальних засобів – мов програмування, серед яких необхідно відзначити мову R.

Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.
Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.