Нововведения информационных технологий 2017


Оскільки інформація представляє собою один із найцінніших ресурсів суспільства, вона є не менш важливою, ніж традиційні матеріальні види ресурсів – нафта, газ, корисні копалини, тощо.
Проблема полягає у дослідженні типу інформації, яку переносять ці сигнали.

Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.
Реквізит-ознака (область, матеріал, спеціальність) описує якісні властивості об’єкта чи обставини, за яких відбувався той чи інший процес.

та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.
В порівнянні з аналоговими, основною перевагою електронних джерел інформації є їх оперативність ізростаючамасовість (наочний приклад – інформація в мережі Інтернет).