Нововведения информационных технологий 2017


Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.
Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.

Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.
Система кодування має забезпечити змогу виявляти помилки, що виникають при вводі або записі кодів, програмним способом.

Проблема полягає у дослідженні типу інформації, яку переносять ці сигнали.
Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.