Нововведения информационных технологий 2017


Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
Схематично процес перетворення інформації в інформаційний, а пізніше і в програмний продукт, можна проілюструвати наступним чином (рис.

На основі сіткових технологій реалізовано видавничу діяльність під назвою Print-onDemand (друкування за вимогою), де поєднується традиційне та електронне видавництво.
- 32 - Ключові слова Інформація, інформаційний шум, інформаційний ресурс, комунікація, економічна інформація, структура інформації, символ, реквізит, номенклатура, повідомлення, інформаційний потік, поле, запис, файл, база даних, кодування, штрих-код, класифікація, ієрархічний метод, фасетний метод, класифікатор.

Приклад ієрархічної системи класифікації студентів: код вузу (001: Європейський університет, 002: університет ім.
За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.