Нововведения информационных технологий 2017


За цим методом початкова множина об’єктів може поділятися на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак.
Зберігання інформації передбачає наявність носія.

– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.
Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.

Лінійними (звичайними) називаються штрих-коди, які зчитуються в одному напрямі (по горизонталі).
Нові знання можуть породжуватись лише наступними методами: цілеспрямоване навчання (передача інформації безпосередньо• за схемою “вчитель-учень”); - 10 - вивчення даних (самоосвіта, опрацювання відповідних джерел);• безпосереднє спостереження явищ, процесів, подій, об’єктів;• осмислення наявних знань.• В життєвому циклі знань змінюється форма існування знань, рівні їх усвідомлення та осмислення за рахунок появи нових знань і нових асоціацій між ними, рівень вербалізованості, а також їх структурний аспект – зростання обсягу даних, який дозволяє їх класифікувати та систематизувати.