Нововведения информационных технологий 2017


Система штрих-кодів застосовується в будь-якому виді діяльності, де є потреба в обліку, контролі та управлінні рухом одиниць обліку та електронній передачі даних.
Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.

Класичним алгоритмом знаходження асоціативних правил вважається алгоритм APriori.
Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.

Оскільки циклічність може бути вкладена, наприклад, усередині річного циклу – квартальний, а усередині кварталів – тижневий, то необхідно мати повні дані як мінімум за один найтриваліший цикл.
Про чинники можна скласти оцінку іза непрямими ознаками.