Нововведения информационных технологий 2017


Подібність штучної нейронної мережіз мозком полягає в двох аспектах: знання набуваються мережею під час навчання;• для збереження знань використовуються міжнейронні з’єднання.• В основі нейронних мереж лежить елементарний перетворювач – штучний нейрон, названий так за аналогією з його біологічним прототипом.
Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).

Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.
Вперше ця задача була запропонована для пошуку асоціативних правил для знаходження типових шаблонів покупок (market basket analysis).

Під час функціонування HTM-системи кожний вузол здатний складати і оптимізувати набір з n векторів, які відповідають характерним поєднанням з поступаючих у нього сигналів.
Класичним алгоритмом знаходження асоціативних правил вважається алгоритм APriori.