Нововведения информационных технологий 2017


Врахування часової компоненти у самонавчанні HTM (Hierarchical Temporal Memory) системи потрібно для того, щоб зображення різних об’єктів не асоціювалися у верхніх шарах вузлів з різними гіпотезами.
- 51 - Асоціації допомагають виявляти товари, які люди купують одночасно.

Підготовка початкового набору даних, у тому числі з різних джерел, вибору значущих параметрів, тощо.
Життєвий цикл інформації є досить коротким.

Окремий клас нейронних мереж, такі як мережа Хеммінга або мережа Хопфільда, використовують принципи асоціативних правил (association rules), що дозволяють знаходити закономірності між зв’язаними подіями.
Інша група методів аналізу значних обсягів економічних даних ґрунтується на використанні пакетів прикладного програмного забезпечення.