Нововведения информационных технологий 2017


Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.
Хоукінза, є лише початковим етапом у довжелезному ланцюзі наукових досліджень, які повинно буде здійснити людство в процесі свого наукового розвитку.

Інформаційний потік – сукупність масивів, що відносяться до однієї з частин процесу управління об’єктом Для інформаційних технологій важливим є визначення інформаційних потоків від джерел інформації до користувача.
Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.

Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.
Прикладом асоціативного правила, служить твердження, що покупець, що придбав хліб, купить і молоко з вірогідністю 75%.