Нововведения информационных технологий 2017


Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.
Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.

- 9 - Основні аспекти трансформування інформації полягають у наступному: Знання Знання Дані Знання Знання Дані Рис.1.3.
асоціація – виявлення закономірностей між пов’язаними• подіями.

Вони здатні до адаптивного навчання шляхом реакції на позитивні і негативні дії.
Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.