Нововведения информационных технологий 2017


Зберігання інформації передбачає наявність носія.
Резюме Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.

Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.
Неперервне спостереження за рухом об’єктів допомагає HTM-системі пов’язати разом їх різноманітні ракурси.

jabberwacky.com/chatjoan), яка побудована як самонавчальна система, яка формує репліки з бази даних, яка наповнюється під час розмов з людьми.
Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.