Нововведения информационных технологий 2017


Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.
► Опишіть, які відомі вам новітні технології впроваджуються в повсякденне життя.

Їх також успішно застосовують і в інших областях: медицині, для аналізу відвідування веб- - 54 - сторінок (Web Mining), для аналізу тексту (Text Mining), для обробки даних по перепису населення, в прогнозуванні збоїв телекомунікаційного устаткування, тощо.
Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.

Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.