Нововведения информационных технологий 2017


Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.
Створення нового інформаційного продукту, як правило, вимагає видобування знань шляхом обробки і узагальнення різнотипних даних економічного характеру, отриманих із різних джерел.

Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.
Прикладом асоціативного правила, служить твердження, що покупець, що придбав хліб, купить і молоко з вірогідністю 75%.

Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
Тому при пошуку вводяться пороги підтримки і достовірності асоціативних правил.