Нововведения информационных технологий 2017


Головною особливістю даних сьогодні є те, що їх стає надзвичайно багато.
Тому для ефективного вивчення ІТ- галузі необхідний усесторонній підхід, який дозволить об’єднати та узагальнити відомості ряду навчальних дисциплін, таких як “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”, “Інформаційні системи і технології” та “Сучасні Інтернет-технології”.

Змінна інформація містить дані за відносно короткий період часу, які постійно оновлюються (прогноз погоди, курси валют).
Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.

Визначити спосіб представлення (формалізувати) деякі дані буває легко – наприклад, об’єм продажів в гривнях – це певне число.
Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.