Нововведения информационных технологий 2017


Оскільки циклічність може бути вкладена, наприклад, усередині річного циклу – квартальний, а усередині кварталів – тижневий, то необхідно мати повні дані як мінімум за один найтриваліший цикл.
Поняття “дані” – відносно новий термін.

Пам’ять про властивості об’єктів компактно реалізується у сукупності таблиць станів вузлів відповідної HTM-системи.
Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.

Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.
Загальна кількість договірних держав Угоди становить 72.